Tai khoan 344 – Cách hạch toán chuyên sâu nhận ký quỹ 2022

Để giúp anh em thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Hôm nay mana88 sẽ gửi đến anh em một số thông tin về tai khoan 344 nhận ký quỹ, ký cược dài hạn. Cũng như cách hạch toán chuyên sâu, anh em hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé.

Cách hạch toán chuyên sâu theo thông tư theo tai khoan 344
Cách hạch toán chuyên sâu theo thông tư

Tai khoan 344 – Ký quỹ và ký cược là như nào?

Ký cược là việc mà bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc những vật có giá trị khác. Và sẽ được gọi chung là một tài sản ký cược ở trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản khi thuê.

Còn ký quỹ là việc mà bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc là kim khí quý, đá quý hoặc là giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa. Ở tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm được việc anh em thực hiện nghĩa vụ.

Nguyên tắc kế toán của tai khoan 344 – Cách nhận ký quỹ, ký cược

Tài khoản 344 dùng để phản ánh những khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ và ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài. Để đảm bảo cho những dịch vụ liên quan tới sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết. Ví dụ như nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo được việc thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý…

Khi kế toán nhận ký quỹ và ký cược phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng anh em khách hàng theo kỳ hạn hoặc theo từng loại nguyên tệ. Các khoản nhận ký cược, ký quỹ anh em sẽ phải trả có kỳ hạn. Hơn nữa, nếu anh em trả không quá 12 tháng được trình bày là nợ ngắn hạn. Còn những khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được trình bày là nợ dài hạn.
 

Nguyên tắc khi sử dụng tai khoan 344
Nguyên tắc khi sử dụng tài khoản 344

Trường hợp nếu như anh em nhận thế chấp, cầm cố bằng hiện vật sẽ không phản ánh ở tài khoản này. Mà anh em sẽ được theo dõi ở trên thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trường hợp nếu như anh em nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán sẽ phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng của anh em. Và phải quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ, kế toán sẽ theo nguyên tắc như sau:

 • Ở tại thời điểm anh em nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán sẽ quy đổi ra đơn vị tiền tệ. Và kế toán sẽ phải theo tỷ giá giao dịch thực tế ở tại thời điểm phát sinh
 • Khi anh em trả lại những khoản ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán sẽ phải quy đổi theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh;
 • Khi mà anh em lập báo cáo tài chính, kế toán sẽ đánh giá lại khoản tiền đã nhận ký cược, ký quỹ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá ở giao dịch thực tế tại thời điểm. Những khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính của anh em tại tai khoan 344.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tai khoan 344 khi nhận ký quỹ, ký cược

Phía bên nợ: Sẽ phải hoàn trả tiền khi nhận ký quỹ và ký cược.

Phía bên có: Sẽ nhận ký quỹ và ký cược bằng tiền.

Số dư của bên có: Số tiền mà nhận ký quỹ, ký cược chưa được trả.

Phương pháp kế toán tai khoan 344 với một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Anh em cũng theo dõi thêm phương pháp cùng một số giao dịch dưới đây để hiểu hơn về tai khoan 344 nhé.

Khi anh em nhận tiền ký quỹ và ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài

Anh em sẽ ghi nội dung như sau:

 • Phía bên nợ: Các tài khoản như 111, 112.
 • Phía bên có: Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ và ký cược (chi tiết cho từng anh em khách hàng).

Khi kế toán hoàn trả tiền ký quỹ và ký cược cho anh em khách hàng

Anh em sẽ phải ghi nội dung như sau:

 • Phía bên nợ: Tai khoan 344  Nhận ký quỹ và ký cược.
 • Phía bên có: Các tài khoản như 111, 112.

Trường hợp hoàn trả tiền ký quỹ và ký cược bằng ngoại tệ, anh em nên ghi:

 • Phía bên nợ: Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ và ký cược theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh của từng anh em đối tượng.
 • Phía bên nợ: Tài khoản 635 – Đó là chi phí tài chính (lỗ tỷ giá trên thị trường).
 • Phía bên có: Tài khoản 111, 112 (sẽ ghi theo tỷ giá ghi số bình quân gia truyền TK tiền của anh em).
 • Phía bên có: Các tài khoản 115 – Sẽ được ghi theo doanh thu hoạt động tài chính và lãi theo tỷ giá.

Sau khi anh em tham khảo cách hạch toán tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược. Anh em nên xem một số lưu ý, quy định khi hạch toán ở tài khoản này. Để có thể hạn chế sai sót, nhầm lẫn tài khoản hay chứng từ khi mà thực hiện công việc. Anh em kế toán cũng cần tìm tới công cụ và phần mềm để hỗ trợ, giúp đỡ mình trong quá trình làm việc.

Kết luận

Trên đây là phương pháp kế toán tài chính tai khoan 344 – Nhận ký quỹ và ký cược theo hướng dẫn của thông tư 200 tại mana88. Mong rằng anh em đã có những thông tin hưu ích cho mình.